na vrh

ZDRAVO SRCE POBEĐUJE KORONA VIRUS

Saveti

Virusi, između ostalog i COVID-19 uglavnom napadaju pluća,a smrtni ishod je najčešće posledica popuštanja srca. COVID-19 izaziva teško oštećenje pluća, kao posledicu "imunološke oluje", koja  blokira funkciju pluća i razmenu kiseonika i ugljendioksida. Kada je funkcija pluća oštećena više od 50% srce je primorano da radi protiv povećanog otpora, da bi obezbedilo normalno snabdevanje organizma kiseonikom. To može da izdrži samo zdravo srce, a bolesno srce popušta i dolazi do smrtnog ishoda. Da bi pojačali funkciju srca savetujmo svakodnevne šetnje 2x dnevno 30-45 min. Pored toga preporuka je da se svakodnevno, posebno uveče uzima po 100 mg aspirina, koji sprečava zgrušavanje krvi, a omogućava normalnu funkciju plućnih kapilara.

Savetujemo podizanje otpornosti organizma jačanjem kardiovaskularnog sistema i redovnim kontrolama kod kardiologa, uvođenjem fizičke aktivnosti, korekcijom ishrane i uzmanjem vitamina. 

COVID-19 I TRAJNE POSLEDICE NA SRCU