na vrh

Za zdravo srce najvažnija je dobra fizička kondicija

Saveti

5 април, 2012

Najvažnija dobra fizička kondicija, a najbolje za naše zdravlje nalazi se u prirodi

Znatne promene su se odigrale poslednjih godina u lečenju i rehabilitaciji srčanih bolesnika, posebno onih sa koronarnom bolešću srca. Savremeni pristup lečenju ovih bolesnika ne može se više zamisliti bez preporuke o fizičkim aktivnostima. Na to podseća i naš sagovornik prof. dr Višeslav Hadži Tanović, kardiolog.

–Fizički trening je prihvaćen kao važan način prevencije i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika. Dva su osnovna razloga za to. Prvi, fizička neaktivnost je jedan od činilaca rizika za razvoj arterioskleroze i koronarne bolesti srca. Iako ne pripada grupi tzv. glavnih činilaca rizika (arterijska hipertenzija, dislipidemija i pušenje), njen značaj nije mali.

Od prvih epidemioloških studija iz šezdesetih godina ovog veka, o većoj učestalosti koronarne bolesti srca među vozačima londonskih autobusa u odnosu na konduktere, i činovnika u poštama u odnosu na pismonoše, do današnjih dana, o njenom značaju ne prestaje da se govori.

Drugo, dokazani su povoljni efekti fizičke aktivnosti u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji koronarne bolesti srca i opšte je prihvaćeno da je fizička aktivnost značajan faktor u očuvanju normalnog fizičkog i mentalnog zdravlja. Brojni timovi eksperata za bolesti srca i krvnih sudova pokazali su da osobe sa dobrom fizičkom kondicijom imaju dva puta manji rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti, čak i u prisustvu glavnih faktora rizika: arterijske hipertenzije, šećerne bolesti, pušenja, hiperlipoproteinemije, gojaznosti i dr.

Ovi rezultati pokazuju da je fizička kondicija značajnija za procenu mogućnosti nastanka kardiovaskularnih komplikacija od poznatih faktora rizika, zaključuje ovaj poznati kardiolog. Inače, ne samo ovi već i svi ostali rezultati, nedvosmisleno ukazuju da fizička aktivnost ispoljava povoljne efekte nezavisno od efekata na poznate faktore rizika. Bavljenje fizičkom aktivnošću i život povezan sa hodanjem, boravkom u prirodi najbolji su prijatelj čovekovog srca i njegovog zdravlja.

objavljeno: Politika ONLINE