na vrh

Sportisti i srce

Saveti

  • Test opterećenja za sportiste
    Test opterećenja za sportiste

19. jul, 2012.

Da li se smrt na sportskom terenu može sprečiti?

Odgovor je da! Rizik se može svesti na najmanju moguću meru redovnim sistematskim pregledima sportista i rekreativaca.

Kad se pomene sport i bavljenje njime, uglavnom se misli na dva pozitivna efekta – zdravlje i bolji kvalitet života.

Međutim, kada mediji objave da je umro mladi sportista baveći se sportom, na takmičenju ili treningu, to šokira ne samo sportsku nego i širu javnost. Kardiološko društvo Amerike ukazuje da svake godine u svetu oko 50 sportista iznenada umre na takmičenjima, a da od 10.000 rekreativaca džogera jedan umre iznenada.

Da li se smrt na sportskom terenu može sprečiti?

Odgovor je da! Rizik se može svesti na najmanju moguću meru redovnim sistematskim pregledima sportista i rekreativaca. U zlatni standard, pored anamneze i EKG, spada i test opterećenja, testiranje srca pod naporom uz kontrolu EKG na monitoru, a zatim u obzir dolazi ultrazvuk srca, kao i stalni monitoring ili praćenje sportista.

Trening bi trebalo prekinuti ako sportista dobije temperaturu, grip ili neku drugu virusnu infekciju. Tada on mora da bude pregledan ponovo, detaljno, iz početka, kao da prvi put dolazi na pregled!