na vrh

Publikacije i radovi - Prof. dr. Hadži-Tanović

 

Knjiga "Bolesti srca – savemena praksa" namenjena je postdiplomcima iz kardiologije, lekarima kardiolozima i lekarima opšte prakse.

Recezenti su je ocenili kao svojevrstan doprinos svetskoj kardiologiji posebno u okviru dijagnostike i terapije kardiovaskularnih oboljenja koja su na prvom mestu po broju obolelih i smrtnosti. Knjiga je bogato dokumentovana sa 506 slika i priloga, sadrži 11 poglavlja iz kardiologije, potkrepljena je vlastitim i iskustvima iz svetske literature.

Odlukom Veća za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu knjiga je preporučena kao udžbenik.

Knjiga Bolesti srca – savemena praksa