Prof Viseslav Hadzi-Tanovic, MD PhD.

Prof dr sci med Višeslav Hadži-Tanović,kardiolog

Redovni profesor Privatnog medicinskog fakulteta US Medical school
Viziting profesor Fakulteta organizacionih nauka
Aktivan član Njujorške Akademija nauka,
Akademik,član Akademije JUPIN
Član Evropskog udruženja kardiologa
Član Teksaškog instituta za srce u Hjustonu,SAD

Specijalizije iz kardiologije:
- Francuska,Pariz,L Hospital Lariboisiere
- Amerika,Houston,Texas Heart Institute
- Švedska,Štokholm,Karolinska bolnica
Prof dr sci med Višeslav Hadži-Tanović,
kardiolog vrši ekspertizu najtežih kardioloških slučajeva

Promocija Prof dr Višeslav Hadži-Tanović u AKADEMIKA – redovnog člana Akademije JUPIN,od strane predsednika Akademije JUPIN Akademika Ljubinka Ilića i Akademika Svetomira Stožinića

Prof dr Višeslav Hadži-Tanović na svetskom Kongresu kardiologa u Pekingu, Kina, juni 2010

Prof dr sci med Višeslav Hadži-Tanović poklanja biblioteci VMA svoju knjigu „BOLESTI SRCA“ koja je zvaničan udjbenik za poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u Beogradu, General-majoru Prof dr Miodragu Jevtiću,načelniku VMA,a povodom početka rada Medicinskoh fakulteta VMA 2009 godine.