Prof. dr Višeslav Hadži-Tanović

Internacionalna klinika za srce Prof. Hadži-Tanović osnovana je 01.09.1990. godine kao prva privatna Klinika u ex Jugoslaviji. Organizovana je po principima američke kardiološke škole. Vlasnik i direktor Klinike je Prof. dr sci. med. Višeslav Hadži-Tanović, Doktor medicinskih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Specijalizacije iz kardiologije:

  • Texas Heart Institute, Houston, USA
  • L Hospital Lariboisiere, Paris, France
  • Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

TEST OPTEREĆENJA:Savetujemo svim roditeljima, da svom detetu koje je u sportu ili tek treba da se aktivno bavi sportom obavezno uradite test opterećenja,da bi se predupredilo iznenadno pogoršanje zdravlja ili pak iznenadna smrt na sportskom terenu.Prof Hadži-Tanović koji je specijalizirao kardiologiju u Hjustonu u Americi ima najviše iskustva u proceni da li neko može bezbedno da se bavi sportom ili sportskom  rekreacijom,jer je u Hjustonu pregledao i pratio vrhunske sportiste,kako košarkaše,tako i igrače američkog fudbala.Test opterećenja treba da urade svi sportisti,posebno rekreativci.Svetstke statistike,a i naša iskustva, pokazuju da pogoršanje zdravlje,pa i smrt na sportskom terenu ne dolaze nenajvaljeno.Obično srce upozorava na problem,ali većina to ignoriše.Zato obavezno bar dva puta godišnje uradite test opterećenja.Kod nas,na našoj Klinici za srce, to se radi pod stalnim nadzorom srca na monitoru,gde se prati srčani rad,kao i na ehokardiogramu-ultrazvuku srca sa kolor Dopplerom.

Ključno mesto u radu ove renomirane zdravstvene ustanove zauzimaju ekspertize kardiovaskularnih obolenja i odredjivanje dalje strategije lečenja.Zatim antistres i antiinfarkt program, namenjen pre svega prezaposlenim ljudima, kao i rizičnoj grupi izloženoj stresu, a samim tim i podložnoj oboljenjima srca.

Pregled zakažite na e mail: heartvht@gmail.com ili na rtel:+381 11 328-32-79, Mob.+381 65 329-4445.